Category Archives: Dll-filer

Sammanställningarna är på gruppnivå och innehåller inga personuppgifter som gör att en enskild person kan kännas igen. Det som presenteras är fakta som kan vara intressant för patienter, närstående eller vården. Det kan vara information om vad resultaten visar på en övergripande nivå, oftast för hela landet. Som patient ska du alltid bli informerad innan dina uppgifter registreras i ett kvalitetsregister. Du kan bli informerad på olika sätt, till exempel i kallelsen eller av den vårdpersonal du träffar. Varje register presenterar sammanställningar av uppgifterna från registret som du kan läsa. Lättheten att använda samt tillgången till olika anpassningar och inställningar på en central plats har också gjort Windows till den föredragna plattformen för skrivbordsapplikationer av olika mjukvaruutvecklare. Registernycklarna för standardanvändaren lagras i filen ntuser.dat i profilen, att vi skulle behöva ladda detta som en hive med regedit för att lägga till inställningar för standardanvändaren. Varje gång vi dubbelklickar och öppnar…

Read more

1/1